Βιογραφικό

Εκπαίδευση

1984: Αποφοίτησα από το Λύκειο του Αρσακείου Ψυχικού με βαθμό «Άριστα» (19.5/20)

1984 – 1990: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλώματα – Άδεια άσκησης επαγγέλματος

12/3/1992: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό «Λίαν καλώς» (8 & 6/58)

19/5/1992: Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

22/12/1999: Απόκτηση τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Καρδιολογίας.

Επαγγελματική Εμπειρία

7/92 – 10/93: Εκτέλεσα την Υπηρεσία Υπαίθρου.

10/93-2/94: Εφημερίες σε Παθολογική Ιδιωτική Κλινική.

2/94-2/95: Ειδίκευση στην Παθολογία στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς.

7/95-9/95: Observer στα εργαστηριακά τμήματα (υπέρηχοι, Holter πίεσης και ρυθμών και δοκιμασία κόπωσης) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Queen Elizabeth Hospital Birmingham στην Αγγλία.

7/96-10/99: Ειδίκευση στην Καρδιολογία στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

1996-1999: Συμμετείχα ενεργά στο Ιατρείο παρακολούθησης ασθενών (περίπου 150 ασθενών) τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην κλινική εκτίμηση στην παρακολούθηση και στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια. Επισυνάπτεται συστατική επιστολή.

2/2000-3/2000: Εφημερίες στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Υπεύθυνη των Εξωτερικών Καρδιολογικών Ιατρείων, προεγχειρητικός καρδιολογικός έλεγχος ασθενών και αντιμετώπιση καρδιολογικών περιστατικών σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

2000-2003: Συνεργασία με Διαγνωστικά Κέντρα (Βιοϊατρική, Biocontrol, Euromed).

1/2001 – σήμερα: Έναρξη Ιδιωτικού ιατρείου

2003-2008: Επιμελήτρια Β’ του Καρδιολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν».

2008-2012: Επιμελήτρια Α’ του Καρδιολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν».

2013- Σήμερα: Διευθύντρια του Καρδιολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών».                                 

Α. Συμμετοχή σε κλινικά και πειραματικά ερευνητικά πρωτόκολλα

1997 – 1998: Συμμετείχα σε κλινική μελέτη της Θεραπευτικής Κλινικής υπό τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Ι. Νανά με θέμα: «Η αρνητική δοκιμασία τροπονίνης σε κλινικώς και ΗΚΓ/φικώς τεκμηριωμένο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί επιπρόσθετο κριτήριο θρομβολυτικής αγωγής».

1998 – 1999: Συμμετείχα σε κλινικό ερευνητικό πρωτόκολλα της Θεραπευτικής Κλινικής υπό την Επίκουρο Καθηγήτρια Κα Μ. Αναστασίου – Νανά με θέμα: «Δείκτες μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας – θνητότητα σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια».

1999 – 1/1/2000: Συμμετείχα στην πολυκεντρική μελέτη “Olympic” με θέμα την αξιολόγηση του αποτελέσματος της χορήγησης ΙΙβ/ΙΙΙα σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη.

1997 – 2000: Συμμετείχα σε πειραματικά πρωτόκολλα υπό τον Αναπλ. Καθηγητή Κο Ι. Νανά με τα ακόλουθα θέματα:
1) «Χαμηλή αρτηριακή πίεση κατά την επαναιμάτωση»,
2) «Χαμηλή αρτηριακή πίεση κατά την επαναιμάτωση και χορήγηση θρομβολυτικής αγωγής»,
3) «Διαχρονική μελέτη του ουδού πρόκλησης κοιλιακής μαρμαρυγής μετά από χορήγηση αμιωδαρόνης» και
4) Πειράματα που βοηθούν στην υποβοήθηση της καρδιάς σε συνθήκες καρδιακής ανεπάρκειας και καρδιογενούς καταπληξίας.

2000 – 2003: Συνέχιση των ερευνητικών πειραματικών πρωτοκόλλων υπό τον Αναπλ. Καθηγητή κο Ι. Νανά με τα ακόλουθα θέματα:
1) «Διερεύνηση της επίδρασης της έγχυσης διαλύματος γλυκόζης – ινσουλίνης – καλίου κατά την επαναιμάτωση στην έκταση του εμφράγματος»,
2) «Μελέτη της επίδρασης της έγχυσης διαλύματος γλυκόζης – ινσουλίνης – καλίου κατά την απόφραξη και την επαναιμάτωση στη στεφανιαία ροή»,
3) «Μελέτη της πιθανής επίδρασης αυξητικού παράγοντα στην έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου».

Β. Διδακτορική Διατριβή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα: «Πειραματικό έμφραγμα του μυοκαρδίου – Επαναιμάτωση υπό διάφορα επίπεδα αρτηριακής πίεσης»
Ημερομηνία απονομής του τίτλου: 20 Μαρτίου 2002
Βαθμός: Παμψηφεί «Άριστα»

1. B’ Βραβείο ερευνητικής εργασίας στο 21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο με θέμα: «Η ελαττωμένη αρτηριακή πίεση κατά την επαναιμάτωση αυξάνει την έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου – Πειραματική μελέτη».

2. Β’ Έπαινος ερευνητικής εργασίας «Η κινητοποίηση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού των οστών GM-CSF δεν έχει ευνοϊκή επίδραση στην έκταση του εμφράγματος και την λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας σε πειραματικό μοντέλο οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου» στο 5ο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας (2004).

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROPEAN BOARD ACCREDITATION IN CARDIOLOGY (EBAC) (2007)

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΚΡΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY (2016)

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

 • Συμμετοχή σε βιβλιογραφική ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» (5/11/98) , (18/12/99)
 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» με παρουσιάσεις και ανασκοπήσεις θεμάτων της σύγχρονης Καρδιολογίας (2003 – 2013)

α. «Μυοκαρδίτιδα (βιβλιογραφική ενημέρωση)

β. «Ανάλυση ενδιαφέροντος περιστατικού «Εμμένουσα ταχυαρρυθμία ανθιστάμενη στη φαρμακευτική αγωγή»

γ. «Ανάλυση ενδιαφέροντος περιστατικού «Στεφανιαίου τύπου άλγος σε νεαρό άνδρα 22 ετών».

δ. «Αντιθρομβωτική αγωγή στην Καρδιολογία (βιβλιογραφική ενημέρωση – επίδειξη περιστατικού)

ε. «Νέα θεραπευτικά δεδομένα στην Καρδιολογία (2007)

στ. «Ανάλυση ενδιαφέροντος περιστατικού «Οξεία δύσπνοια σε ασθενή με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη» (2007).

 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ με παρουσιάσεις θεμάτων της σύγχρονης Καρδιολογίας (2013 – σήμερα)

α. «Οξύ θωρακικό άλγος (από τη μεριά του Καρδιολόγου και από τη μεριά του Γαστρεντερολόγου)»

β. «Σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς (TAKO – TSUBO ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ)»

γ. «Αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας (δίαιτα, άσκηση και φάρμακα)» (07/11/2018)

δ. «Καρδιακή ανεπάρκεια – οξύ πνευμονικό οίδημα» (21/06/2019)

ε.  «Νεότερα δεδομένα στην καρδιακή ανεπάρκεια» (12/02/2020)

Συμμετοχή σε στρογγυλά τραπέζια

 1. Συμμετοχή ως εισηγήτρια με θέμα: «Τρόποι προσδιορισμού έκτασης του εμφράγματος και της παράπλευρης κυκλοφορίας του μυοκαρδίου στις πειραματικές μελέτες» στο πλαίσιο του σεμιναρίου της 1ης ομάδας εργασίας Πειραματικής Καρδιολογίας (Φεβρουάριος 1999,Αθήνα).
 2. Συμμετοχή ως ομιλήτρια στο Συνέδριο «Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015» με θέμα «Διάγνωση και Θεραπεία της Καρδιακής Ανεπάρκειας το 2015»
 3. Συμμετοχή ως σχολιάστρια στη Διημερίδα «Καρδιο-ογκολογία/Καρδιακή Ανεπάρκεια» 12- 13/05/2021
 4. Συντονίστρια σε Grand Round Καρδιολογίας με θέμα: «Αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας».
 1. 6ο Μεσογειακό Συνέδριο Καρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής.
 2. Ιατρικές ημέρες 94 Συμπόσιο, Αθήνα.
 3. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας.
 4. 8ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας. Αντιστοιχούν 8 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 5. 9ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας. Αντιστοιχούν 8 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 6. 14th International meeting on Clinical Cardiology.
 7. 20ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αντιστοιχούν 10 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 8. Παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων Καρδιολογίας στο ΩΚΚ. Βαθμολογείται με 9 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
 9. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας 1999.
 10. 14ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αντιστοιχούν 10 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 11. 21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αντιστοιχούν 10 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 12. 4ο Διεθνές Συμπόσιο Υπερχοληστερολαιμίας και Παραγόντων Κινδύνου.
 13. Εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας (2004).
 14. 25ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αντιστοιχούν 18 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 15. Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο (2004). Αντιστοιχούν 18 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 16. Παρακολούθηση του EURO ECHO 8 (2004). Αντιστοιχούν 19 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 17. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας (2005).
 18. Εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας (2005).
 19. 21ο Αμερικανικό Συνέδριο Υπέρτασης (ACH) (2006).
 20. Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιολογίας (2006). Αντιστοιχούν 18 μόρια μετεκπαίδευσης.
 21. EUROECHO 10 (2006).  Αντιστοιχούν 20 μόρια μετεκπαίδευσης.
 22. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας (2007).
 23. Συμμετοχή σε Επιστημονική Ημερίδα «Αντιμετωπίζοντας τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο», 10-13 Μαΐου 2007, Κωνσταντινούπολη.
 24. 29ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αντιστοιχούν 18 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (EBAC). 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα.
 25. 12ο Διεθνές Συμπόσιο Αθηροσκλήρυνσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου. Αντιστοιχούν 9 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (EBAC). 14 – 15 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα.
 26. 4ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο. Εξελίξεις 2008 και Προοπτικές 2009 στην Καρδιολογία. Αξιολογείται με 12 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (UEMS).
 27. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας. 6 – 8 Φεβρουαρίου 2009. Χορηγούνται 12 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits).
 28. 11th International Workshop on Cardiac Arrhythmias, 4 -7 October 2009.
 29. 30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Αξιολογείται με 18 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 30. EUROECHO 2010, 8-11 Δεκεμβρίου 2010, Κοπεγχάγη, Δανία. Χορηγούνται 19 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits).
 31. Παρακολούθηση της 14ης Συνάντησης της Βρετανικής Κοινότητας για την Καρδιακή Ανεπάρκεια στο Λονδίνο, 24 -25 Νοεμβρίου 2011.
 32. EUROECHO Imaging 2014, 3 – 6 Δεκεμβρίου, Βιέννη. Αντιστοιχούν 20 μόρια μετεκπαίδευσης (CME credits).
 33. Διημερίδα «Καρδιο –ογκολογία/Καρδιακή Ανεπάρκεια» 12- 13/05/2017, Ζάππειο. Αξιολογείται με 11 μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 34. Παρακολούθηση ετήσιου προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού κέντρου Αθηνών(2018). Χορηγούνται 2 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME credits).
 35. Παρακολούθηση σεμιναρίων ομάδων εργασίας 2018 (Θεσσαλονίκη – Μακεδονία Παλλάς).
 36. Παρακολούθηση σεμιναρίων ομάδων εργασίας 21-23/02/2019(θεσσαλονίκη-MET)
 37. Παρακολούθηση παγκόσμιου συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας στην Αθήνα 25 – 28/05/2019
 38. Παρακολούθηση ετήσιου προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού κέντρου Αθηνών (2019). Χορηγούνται 10 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME credits).
 39. Παρακολούθηση σεμιναρίων ομάδων εργασίας 20-22/02/2020 (Θεσσαλονίκη-MET)
 40. Παρακολούθηση ετήσιου προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού κέντρου Αθηνών (2020). Χορηγούνται 14 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME credits).
 • Μέλος Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ)
 • Μέλος Ελληνικής Υπερτασικής Εταιρείας
 • Μέλος Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας Καρδιακής Ανεπάρκειας
 • Μέλος του LEAD PHYSICIAN PANEL (Εταιρεία Επιστημονικής Έρευνας)
 • Μέλος της νεοσυσταθείσας ομάδας (πρώτη στην Ελλάδα, 2021) PERT για την αντιμετώπιση της πνευμονικής εμβολής (υπό τον φορέα PERT CONSORTIUM των ΗΠΑ)

Α. Σε ξενόγλωσσα περιοδικά

 1. JN Nanas, G. Alexopoulos, MI Anastasiou – Nana, C. Karidis, A. Tirologos, S. Zobolos, V. Pirgakis, L. Anthopoulos, D. Sideris, SF Stamatelopoulos, S. Moulopoulos. For the High Enalapril Dose Study Group.

Outcome of patients with congestive heart failure treated with standard versus high doses of enalapril: A multicenter study. (Appendix: University of Athens, Dept. of Clinical Therapeutics, Alexandra Hospital, Athens: D. Kondoyiannis, S. Rokas, S. Nanas, S. Toumanidis, D. Kanakakis, S. Gerali, Z. Margari, A. Rapti, N. Kouvelas, J. Terrovitis, E. Tsolakis, K. Xristodoulou, L. Palazis, G. Panagoulias, E. Tsagalou, A. Eleftheriou, J. Stathopoulos, G. Scotiniotis, S. Drakos, A. Dalianis, C. Batsiou, D. Alexandropoulos, D. Zervakis, K. Moussountzani, P. kaifas, E. Patsi, E. Zafiris, K. Makaritsis, M. Margari….

J. Am. Coll. Cardiol. 2000;36:2090-2095.

 1. Nanas J, Tsolakis E, Terrovitis J, Eleftheriou A, Drakos S, Dalianis A, Charitos C.

Moderate systolic hypotension during reperfusion seduces of coronary blood flow and increases the size of myocardial infarction in pigs.

Chest  2004;125:1492-1499

 1. Eleftheriou A, Nanas J.

Risk of pulmonary embolism related to the use of oral contraception in presence of antiphospholipid syndrome.

J gynaecol Surg 2004;XX:21-23

 1. Terronitis J, Charitos C, Dolou P, Papalois A, Eleftheriou A, Tsolakis E, Charitos E, Mponios M, Karanastasis G, Koudoumaw D, Agapitos E, Nanas JN.

No effect of stem cell mobilization with GM-CSF on infarct size and left ventricular function in experimental acute myocardial infarction.

Basic Res Cardiol 2004;99:241-246

 1. Eleftheriou AE, Stamatelopoulos SF.

Rapid recovery from acute potentially lethal myocarditis.

The Journal of International Medical Research 2009;:37:1522-1525.

Β. Σε ελληνικά περιοδικά

 1. Ι.Γ. Πανάγος, Ν. Ζήρας, Ν. Μαλάμος, Δ. Ράζης, Α. Πετούνης, Π. Γκινόπουλος, Ε. Ξυδάκης, Α. Ελευθερίου, Μ. Αντωνόπουλος, Α. Μαραγκάκη.

Θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του μαστού με συνδυασμό Μιτοξανθρόνης – Λευκοβορίνης – Φθοριουρακύλης.

Ογκολογικά Αρχεία 4: 26-30, 1995

 1. Α. Ελευθερίου, Γ. Χαλεβελάκης, Σ. Σταματελόπουλος.

Υψηλές δόσεις ανοσοσφαιρίνης-γ για την αντιμετώπιση της οξείας μυοκαρδίτιδας (με κριτήρια κακής πρόγνωσης).

Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Δημητρίου Κούτρα

 1. Α. Ελευθερίου

Καρδιακή Ανεπάρκεια – Η νόσος με τη σταδιακά αυξανόμενη ενδονοσοκομειακή νοσηλεία

Ιατρικός Κόσμος, Μάιος – Αύγουστος 2013, σελ. 30 -32.

 1. Α. Ελευθερίου

Μυοκαρδίτιδα – Αίτιο αιφνίδιου θανάτου σε νεαρές ηλικίες

Ιατρικός Κόσμος, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2013, σελ. 28 – 29.

 1. Α. Ελευθερίου

Οι απίστευτες, ευνοϊκές επιδράσεις της άσκησης στην υγεία!

Ιατρικός Κόσμος, Ιούνιος – Δεκέμβριος 2018, σελ. 42-43.

 1. Α. Ελευθερίου

«Γιατί δεν ασκούμαστε αρκετά και πόση άσκηση χρειαζόμαστε ;»

Άρθρο δημοσιευμένο στα Digital Media του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών (Ιανουάριος 2019) (www.iatrikokentro.gr/iatrikoskosmos/el/articles).

7. Α. Ελευθερίου

«Ενδιαφέροντα, σύγχρονα δεδομένα για την επίδραση της παχυσαρκίας στο καρδιαγγειακό ανθρώπινο σύστημα».

Άρθρο δημοσιευμένο στα Digital Media του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών (Μάιος 2019)

(www.iatrikokentro.gr/iatrikoskosmos/el/articles).

Α. Σε Διεθνή Συνέδρια

 1. Nanas I, Kondogiannis D, Alexopoulos G, Tsagalou E, Drakos S, Dalianis A, Terrovitis, Eleftheriou A, Stathopoulos I, Stamatelopoulos S.

      Chronic intermittent dobutamine infusion in conjuction with oral amiodarome improves survival rate in patients with intractable congestive heart failure.

European Heart Journal, Vol, 19:p.405, 1998 (factor 2.137)              

 1. Anastasiou-Nana MI, Karagounis LA, Tsagalou E, Kouvelas n, Tsolakis I, Alexopoulos G, Stathopoulos I, Eleftheriou L, Stamatelopoulos SF.

QT-dispersion as predictor of mortality in patients with severe congestive heart failure.

European Heart Journal, Vol 19: p.513, 1998 (factor 2.137)

 1. Anastasiou-Nana Mi, Nanas I, Karagounis L, Alexopoulos G, Eleftheriou A, Kouvelas N, Rapti A, Kontoyiannis D, Stamatelopoulos S.

Interlead variations in QRS duration predicts mortality in patients with severe congestive heart failure.

Circulation, Vol 98 (Suppl I): p.1-150,1998 (factor 9.762)

 1. Nanas I, Papamichael C, Alexopoulos G, Drakos S, Stathopoulos J, Eleftheriou A, Dalianis A, Anastasiou-Nana MI, Stamatelopoulos S.

Long-term therapy with enalapril augments endothelium dependent vasodilation in a dose dependent manner in patients with congestive heart failure.

JACC, Vol 35, No 2, Supp. A, February 2000

 1. Tsolakis E, Charitow Ch, Siafaka K, Eleftheriou A., Rapti A, Drakos S, Ntaliani A, Nanas J.

Low blood pressure during reperfusion reduces coronary flow and increases myocardial infarct size.

Eur heart J 2002;23:218

 1. Terrovitis J, Papalois A, Charitos C, Dolou p, Eleftheriou A, Charitos E, Mponios M, Glentis P, Nanas J.

Stem cell mobilization with granulocyte macrophagecolony stimulating factor has no effect on infarct size and left ventricular function in an experimental model of acute myocardial infarction.

J Am Coll cardiol 2004;43:269Α

 1. Terrovitis J, Papalois A, Charitos C, Dolou p, Eleftheriou A, Charitos E, Mponios M, Glentis P, Nanas J.

Mobilization of bone marrow pluripotent cells with GM-CSF and not affect infarct size or left ventricular remodeling in the setting of experimental acute myocardial infarction.

Eur Heart J 2004;25:166

Β. Σε Ελληνικά Συνέδρια

 1. Γ. Πανάγος, Ν. Ζήρας, Ν. Μαλάμος, Δ. Ραζής, Α. Πετούνη, Π. Γκινόπουλος, Ε. Ξυδάκης, Α. Ελευθερίου, Μ. Αντωνόπουλος, Α ΜΑραγκάκη.

Θεραπεία του προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε συνδυασμό  Μιτοξανθρόνης – Λευκοβορίνης – Φθοριουρακήλης.

     4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, σελίς 48, Αθήνα Απρίλιος

 1. Μ. Παπαδάκου, Α. Ελευθερίου, Ν. Μάλαμος, Α. Πετούνης, Π. Γκινόπουλος, Δ. Ραζή, Γ. Πανάγος. Νιοτιοκεντρική Ελληνική Ογκολογική Ομάδα (SCHOG).

      Θεραπεία προχωρημένου καρκίνου μαστού με το συνδυασμό Mitoxantrone + Leucovorine + Fluoracil.

     2ο Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο Λευκωσία – Κύπρος, Φεβρουάριος 1995.

 1. Α. Ελευθερίου, Κ. Σιαφάκας, Α. Ράπτη, Η. Τσολάκης, Α. Νταλιάνης, Σ. Δράκος, Χ. Χαρίτος, Ι. Νανάς, Σ. Σταματελόπουλος.

      Μεταβολή της αρτηριακής πίεσης κατά την επαναιμάτωση του μυοκαρδίου – συσχέτιση  με την έκταση του εμφράγματος.

     24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 118, # 462, 1998.

 1. Α. Ράπτη, Μ. Αναστασίου – Νανά, Α. Ελευθερίου, Ι. Σκοτινιώτης, Ι. Σταθόπουλος, Η. Τσολάκης, Γ. Αλεξόπουλος, Ι Νανάς, Σ. Σταματελόπουλος.

      Η αμιωδαρόνη ως εναλλακτική θεραπεία έναντι των β-αδρενεργικών αναστολέων σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

      24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 122, # 477, 1998.

 1. Κ. Σιαφάκας, Χ. Χαρίτος, Α. Ελευθερίου, Α. Ράπτη , Ι. Μαυρικάκης, Α. Νταλιάνης, Ι. Τερροβίτης, Γ. Παναγιωτόπουλος, Ι. Νανάς, Σ. Σταματελόπουλος.

      Έκταση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου σε σχέση με την αρτηριακή πίεση κατά τη  διάρκεια της επαναιμάτωσης. Πειραματική μελέτη.

     Ελλην. Καρδιολ. Εταιρεία, Ομάδα Εργασίας Πειραματικής Καρδιολογίας, Αθήνα, 1999.

 1. Δ. Κοντογιάννης, Α. Ελευθερίου, Σ. Δράκος, Α. Νταλιάνης, Κ. Χαλκιάς, Α. Γεραμούτσος, Λ. Παππά, Ι. Νανάς, Σ. Σταματελόπουλος.

      Αρνητική δοκιμασία τροπονίνης σε κλινικώς και ΗΚΓ/φικώς τεκμηριωμένο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί επιπρόσθετο κριτήριο θρομβολυτικής αγωγής.

      25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 109, # 428, 1999.

 1. Α. Ελευθερίου, Χ. Χαρίτος, Κ. Σιαφάκας, Α. Ράπτη, Ι. Μαυρικάκης, Α. Νταλιάνης, Α. Δούφας, Ι. Ν. Νανάς, Σ. Φ. Σταματελόπουλος.

     Μέση αρτηριακή πίεση κατά την επαναιμάτωση και έκταση του εμφράγματος του μυοκαρδίου – πειραματική μελέτη.

     Ελλην. Καρδιολ. Επιθεώρηση, # 306, 1999.

 1. Ι. Σταθόπουλος, Χ. Παπαμιχαήλ, Γ. Αλεξόπουλος, Σ. Δράκος, Α. Ελευθερίου, Α. Νταλιάνης, Μ.Ι. Αναστασίου- Νανά, Ι.Ν. Νανάς, Σ.Φ. Σταματελόπουλος.

Η βελτίωση της λειτουργίας του ενδοθηλίου από την εναλαπρίλη στην καρδιακή ανεπάρκεια είναι δοσοεξαρτώμενη.

     Ελλην. Καρδιολ. Επιθεώρηση, # 329, 1999.

 1. Γ. Παναγιωτόπουλος, Α. Γεραμούτσος, Γ. Ράπτη, Α. Ελευθερίου, Λ. Παππά, Χ. Γιαλαμός, Ι. Σταθόπουλος, Μ. Αναστασίου- Νανά, Σ. Σταματελόπουλος.

      Σχέση δεικτών μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας και θνητότητας σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια.

     1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα, #32, 1999.

 1. Δ. Σακελλαρίου, Σ. Νανάς, Ι. Κανακάκης, Χ. Κασιώτης, Ι. Σπαθόπουλος, Α. Ελευθερίου, Ο. Παπαζόχου, Κ. Καραμανώλα, Γ. Αλεξόπουλος, Χ. Ρούσσος.

      Η κλιση VO2/t στην πρώιμη ανάκαμψη από την κόπωση ως νέος δείκτης της ικανότητας άσκησης σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

     1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα , #46, 1999.

 1. Καρελάς Ι., Αλεξόπουλος Γ., Τσολάκης Η., Τερροβίτης Ι., Ελευθερίου Α., Δράκος Σ., Χαλκιάς Κ., Τσαγάλου Ε., Μάργαρη Ζ., Ράπτη Α., Νανάς Ι., Σταματελόπουλος Σ.

      Η προγνωστική αξία των κλινικών παραγόντων σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια.

     1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα 77, # 49, 1999.

 1. Τερροβίτης Ι., Αλεξόπουλος Γ., Κανακάκης Ι., Νταλιάνης Α., Ελευθερίου Α., Νανάς Ι.Ν., Σταματελόπουλος Σ.Φ.

      Συνδυασμός εναλαπρίλης και λοζαρτάνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

     1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα 78, # 50, 1999.

 1. Αλεξόπουλος Γ., Τσολάκης Η., Τερροβίτης Ι., Τσαγάλου Ε., Νταλιάνης Α., Δράκος Σ., Καρελάς Ι., Χαλκιάς Κ., Ελευθερίου Α., Νανάς Ι.Ν., Σταματελόπουλος Σ. Φ.

      Επιβίωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια υπό αγωγή με υψηλές δόσεις εναλαπρίλης (διετής παρακολούθηση).

     1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα 80, # 52,  1999.

 1. Α. Ελευθερίου, Α. Ράπτη, Ι. Κανακάκης, Γ. Αλεξόπουλος, Α. Γεραμούτσος, Ι. Νανάς, Σ. Σταματελόπουλος.

     Προγνωστικοί δείκτες μη ανοχής της θεραπείας με β-αδρενεργικούς αποκλειστές σε  ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

     1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα 82, # 54,  1999.

 1. Η. Τσολάκης, Χ. Χαρίτος, Ε. Τσαγάλου, Σ. Δράκος, Ι. Τερροβίτης, Α. Ελευθερίου, Π. Παπάζογλου, Λ. Παππά, Γ. Ταννός, Ι. Νανάς.

      Η επίδραση του ύψους της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της επαναιμάτωσης στη στεφανιαία ροή. Πειραματική μελέτη.

     Ελλην. Καρδιολ. Επιθεώρηση, # 332, 2001.

 1. Ι. Τεροβίτης, Α Παπαλόης, Χ. Χαρίτος, Π. Ντάλου, Α. Ελευθερίου, Η. Τσολάκης, Ε. Χαρίτος, Μ. Μπόνιος, Δ. Κουδουμάς, Π. Γλεντής, Ι. Νανάς.

      Η κινητοποίηση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού των οστών με GMCSF δεν έχει ευνοϊκή επίδραση στην έκταση του εμφράγματος και τη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας σε πειραματικό μοντέλο οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου.

      5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, Αθήνα, #30, 2004.

 1. E. Karagiannis, A.E. Eleftheriou, I. Rassias, S. I. Sampsonidou, G.N. Theodorakis.

       Prognostic value of induced shortest QRS duration versus optimum mechanical resynchronization in patient with congestive heart failure.

       31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, #121, Νο 68, 2010

Reviewer (Κριτής) στο περιοδικό International Journal of Cardiology σε 12 εργασίες:

1. Presume causes for syncope in patients with previous myocardial infarction. Does the age change the mechanisms? (IJC – D- 07 -00688) (2007).
2. Efficacy and Safety of Optimized Anthithrombotic Therapy with Aspirin, Clopidogrel and Enoxaparin in Patients with Non-ST Segment Elevation Acute Coronary Syndromes in Clinical Practice (IJC – D- 07 – 02531) (2007).
3. Earlier Application of Percutaneous Cardiopulmonary Support Rescues Patients from Severe Cardiopulmonary Failure –Using the APACHE III Scoring System (IJC – D- 08 -00924) (2008).
4. Impact of Age on Late Development of Heart Failure with Preserved Systolic Function After Acute Myocardial Infarction (IJC – D- 09 -00009) (2009).
5. Influence of myocardial hypertrophy on cardiac remodeling after myocardial infarction (IJC – D- 09 – 00182) (2009).
6. Interactions between hyperglycemia and prior ischemic events in patients undergoing percutaneous coronary revascularization: contrasting evidence from bench and bedside? (IJC – D- 10 – 03165) (2011).
7. Coronary Artery Ectasia as a Culprit for Acute Myocardial Infarction: Review of pathophysiology and conflicts of Management (IJC – D- 12 – 03427) (2012).
8. Incidence, predictors, and clinical impact of tissue prolapse after stent implantation for saphenous vein graft disease: Intravascular ultrasound study (IJC – D- 12 -03902) (2013).
9. Serum MMP-8: a novel indicator of left ventricular remodeling and cardiac outcome after acute myocardial infarction (IJC – D- 13 -00400) (2013).
10. Pre- loading Therapy With Statins in Acute Coronary Syndromes and Percutaneous Coronary Interventions (IJC – D -14-04874) (2014).
11. Prevalence of Early Right Ventricular Failure and its Relevance for Survival after HeartWare Left Ventricle Assist Device Implantation: Analysis of 22 Patients (IJC – D – 15- 05307) (2016).
12. Resolving the paradox of Randomised Controlled Trials and Observational Studies comparing multi-vessel angioplasty and culprit only angioplasty at the time of STEMI (IJC – D- 16 -01194) (2016).

CITATIONS (Βιβλιογραφικές αναφορές)

 1. Terrovitis J, Charitos C, Dolou P, Papalois A, Eleftheriou A, Tsolakis E, Charitos E, mponios M, Karanastasis G, Koudoumas D, Agapitos E, Nanas JN.

No effect of stem cell mobilization with GM-CSF on infarct size and left ventricular function in experimental acute myocardial infarction. Basic Res Cardiol 2004;99:241-246.

Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 15

 1. Cheng Z et al. Cardiovascular Research 2008;3:425-34.
 2. Geng Y et al. Future Cardiology 2006;2(5):585 – 92.
 3. Huttmann A et al. Basic research in cardiology 2006;101(1):78-86.
 4. Leontiadis E et al. Heart Failure Reviews 2006;11(2):155-70.
 5. Maeng M et al. Basic Research in cardiology 2006;101(1):61-68.
 6. Scheer P et al. Cor et Vasa 2006;48(10):334-39.
 7. Schmiedl N et al. Virchows Archiv 2008;452(6):675-88.
 8. Sesti C et al. Journal of the American College of Cardiology 2005;46(9):1662-69.
 9. Klabusay M. Exp. Biol. Med. 2009;234:222-231.
 10. Horstkotte, Jan Christian (2008): Adhäsionsmechanismen und zelluläre Therapien nach akuter und chronischer myokardialer Ischämie und Reperfusion am Mausmodell. Dissertation, LMU München.
 11. Kean TJ et al. Journal of Drug Targeting 2012;20(1):23-32.
 12. Shoykhet YN et al. Cellular Transplantation and Tissue Engineering 2011;6(3):15-23.
 13. Li Y et al. Chinese Journal of Endemiology 2011;30(4):384-88.
 14. Klabussay M et al. Experimental Biology and Medicine 2009;234(2):222-231.
 15. Lawall H et al. Thrombosis and Haemostasis 2010;103(4):696-709.
 1. Nanas J, Tsolakis E, Terrovitis J, Eleftheriou A, Drakos S, Dalianis A, Charitos C.

Moderate systolic hypotension during reperfusion reduces of coronary blood flow and increases the size of myocardial infarction in pigs. Chest 2044;125:1492-1499.

Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών: 12

 1. Drakos SG et al. Coronary Artery Disease 2008;7:521-26.
 2. Lapostolle F et al. Medecine Therapeutique Cardio 2006;2:552-60.
 3. Tsagalou EP et al. Congestive Heart Failure Volume 15 Issue 1, p. 35-40,2009.
 4. Lenoir G et al. Prise en charge à domicile d’un patient présentant une douleur, 2005.
 5. Chen Y et al. Heart and Vessels 2012;27(3):243-49.
 6. Pierrakos CN et al. Artificial Organs 2011;35(9):867-74.
 7. Bonios MJ et al. International Journal of Cardiology 2010;138(3):253-260.
 8. Gelsomino, S et al. European Journal of Cardio-thoracic Syrgery 2012;Aug :42(2);325-32 discussion 332 Epub2010 Feb 2.
 9. Salwa, P et al. Nadcisnienie Tetnicze 2012.
 10. Pierrakos, C,N et al. International Journal Of Cardiology.2013;.Sep10;167(6):3000-5.
 11. Betgem, R.P, de Waard, G.A et al, Nature Reviews Cardiology 2015Mar:12(3):156-67.
 12. Diakos NA et al. Afterload-induced left ventricular diastolic dysfunction during myocardial ischaemia and reperfusion 2015Mar:100(3):288-301.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΣ

Μέσα στα τόσα χρόνια πορείας είναι συγκινητικό να λαμβάνω μηνύματα ευχαριστιών από τους ασθενείς μου.

Όταν η Ιατρική συνάντησε την ανθρωπιά πήρε ένα όνομα, κυρία Ελευθερίου.

Ελένη Σ., 06/2010

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τη συμβολή σας, την αμεσότητα των χειρισμών, την επιστημονική δράση, αλλά κυρίως το ανθρώπινο ενδιαφέρον απέναντι στο δύσκολο περιστατικό υγείας του πατέρα μου.

Μαρία Π., 27/07/2015

Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την ουσιαστική συμπαράστασή σας και τη βοήθεια σας, στο να σωθεί η ζωή του γιού μου. Η ευγνωμοσύνη που νιώθω είναι απύθμενη και η ευχή μου για όλα τα καλά στη ζωή σας είναι από την ψυχή μου.

Μαρίκα Μ., 18/09/2017

Σας ευχαριστώ. Ποτέ όσο ζω δε θα ξεχάσω τι κάνατε για τη μητέρα μου. Η αυστηρή κυρία Ελευθερίου, ο άνθρωπος και γιατρός Ελευθερίου.

Μανώλης Μ., 14/12/2020