Είναι δεδομένη η συνεχής διενέργεια επιστημονικών μελετών για την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που εξασφαλίζουν την καρδιαγγειακή υγεία. Τα δεδομένα επικαιροποιούνται και χρέος της επιστημονικής κοινότητας είναι η ενημέρωση του κοινού ώστε να υιοθετούνται (στο πλαίσιο του δυνατού) οι σωστότερες καθημερινές συνήθειες για μακροβιωσιμότητα. Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης θα παρουσιαστούν -σε δύο μέρη- ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας.

  • Υπερβολική άσκηση ή αδράνεια;

Η φυσική αδράνεια και η καθιστική ζωή είναι σαφώς επιβαρυντικές συνθήκες για την καρδιαγγειακή υγεία από ότι η υπερβολική άσκηση. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως η συχνή άσκηση υψηλής έντασης μπορεί  να συνδυαστεί με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Είναι άγνωστο γιατί κάποια άτομα εμφανίζουν αρνητικά αποτελέσματα όταν ασχολούνται συστηματικά με την άσκηση ενώ άλλοι παραμένουν ανεπηρέαστοι. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν 150’/βδομάδα μέτριας έντασης άσκηση ή 75’/ εβδομάδα υψηλής έντασης αερόβια άσκηση.Supraventricular tachycardia: When your heart runs a marathon without your body - ABC News

Η ένταση και το είδος της άσκησης είναι καθοριστικοί παράγοντες. Η ακριβής πληροφόρηση κάθε ανθρώπου από το θεράποντα καρδιολόγο του μπορεί  να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της συστηματικής άσκησης και παράλληλα να μειώσει τις παρενέργειες αυτής. Πρόσφατη δημοσίευση στο Heart έδειξε ότι οι άντρες > 30 ετών που αθλούνταν περισσότερο από 5 ώρες τη βδομάδα είχαν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής συγκριτικά με αυτούς που αθλούνταν λιγότερο. Αντιθέτως, οι μεγαλύτεροι ενήλικες που περπατούσαν μία ώρα/ μέρα είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής συγκριτικά με τους αδρανείς συνομηλίκους τους.

Καρδιακή νόσος – παιδική ηλικία: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ξεκινούν από την παιδική ηλικία και συνδέονται με παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση, η παχυσαρκία και το κάπνισμα. Είναι απολύτως αναγκαίο οι στρατηγικές πρόληψης να ξεκινούν σε νεαρή ηλικία αφού εντοπιστούν οι επιβαρυντικοί παράγοντες και υιοθετηθεί υγιεινός τρόπος ζωής για τα παιδιά.

  • Καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) και γεωγραφική κατανομή

Ο επιπολασμός της καρδιαγγειακής νόσου μειώνεται στις ανεπτυγμένες χώρες ενώ είναι μεγαλύτερος στην Κεντρική Ασία και την Ανατολική Ευρώπη και αυξάνεται σε πληθυσμούς της Νότιας Ασίας, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής όπου προσβάλλει συχνά τους νέους και τους εργαζόμενους ενήλικες. Είναι ευρέως γνωστό ότι οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση της ΚΑΝ (διατροφή, αρτηριακή πίεση, κάπνισμα) είναι κοινοί σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές στον έλεγχο των προδιαθεσικών παραγόντων στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα. Το κάπνισμα αποτελεί χαμηλότερο παράγοντα κινδύνου για ΚΑΝ στη Δύση λόγω των επιθετικών μέτρων ελέγχου της χρήσης του καπνού τις τελευταίες δεκαετίες. Αντίθετα, ο καπνός αποτελεί σταθερά τον τρίτο κύριο παράγοντα κινδύνου για ΚΑΝ στις πλέον πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου.

Στην Ανατολική Ευρώπη το αλκοόλ παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες της ΚΑΝ ενώ στην Ανατολική Ασία η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί προεξέχοντα παράγοντα στην εμφάνιση της καρδιαγγειακής νόσου.

Τέλος, στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΚΑΝ   είτε γιατί οι ασθενείς δεν έχουν το ανάλογο μορφωτικό επίπεδο είτε γιατί δεν μπορούν από οικονομικής πλευράς να λάβουν την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή. Ο στόχος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καρδιάς (WHF) είναι η μείωση του παγκόσμιου φορτίου της ΚΑΝ κατά 25% έως το 2025. Ως μέρος του παγκόσμιου σχεδίου οι χώρες καλούνται να μειώσουν την επίπτωση της υπέρτασης κατά 25%, να μειώσουν τον επιπολασμό του καπνίσματος κατά 30% και να πείσουν τουλάχιστον το 50% των ασθενών να λαμβάνουν την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή για μείωση του κινδύνου εμφάνισης εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικών επεισοδίων.

  • Η αυξημένη περίμετρος μέσης σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα.

How to Measure Your Waist: 8 Steps (with Pictures) - wikiHowΠολλαπλά ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η μεγάλη περιφέρεια μέσης ανεξάρτητα από το δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Κάθε αύξηση κατά 5 εκατοστά στην περίμετρο της μέσης σχετίζεται με 7% υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας (από οποιοδήποτε αίτιο) στους άνδρες και 9% υψηλότερο κίνδυνο στις γυναίκες. Ωστόσο, η αυξημένη περιμέτρος μέσης σχετίζεται  περισσότερο με αναπνευστική και καρδιαγγειακή θνητότητα απ’ ότι με θανάτους από κακοήθεια.

  • Ύψος σώματος και καρδιαγγειακά οφέλη

Σε μελέτη δημοσιευμένη στο Νational Ηeart,Lung and Blood Institute παρατηρήθηκε ότι τα ψηλότερα άτομα είχαν μικρότερο φορτίο ασβεστίου στα στεφανιαία αγγεία. Οι συγγραφείς υπέθεταν ότι το ύψος του κάθε ανθρώπου καθορίζεται από πληθώρα περιβαλλοντικών παραγόντων με κύριο εκπρόσωπο την υγιεινή διατροφή. Στο πλαίσιο αυτό πιθανώς παρατηρείται η μικρότερη ασβέστωση των στεφανιαίων αγγείων στα ψηλότερα άτομα. Η ανάστροφη σχέση ύψους και στεφανιαίας νόσου δεν παρατηρήθηκε στην υποομάδα των Aφρο-Aμερικανών (χωρίς να πιστοποιηθούν τα αίτια).

  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης και στα δύο χέρια

Έρευνα δημοσιευμένη στο American Journal of Medicine δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της διαφοράς της αρτηριακής πίεσης στα δύο χέρια και της εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Οι ερευνητές συστήνουν τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και στα δύο χέρια σε καθημερινή βάση αφενός για όσο το δυνατόν πιο ακριβείς μετρήσεις και αφετέρου για τον εντοπισμό των τυχόν διαφορών της αρτηριακής πίεσης στα δύο χέρια. Σύμφωνα με τη μελέτη οι συμμετέχοντες που παρουσίασαν αυξημένη διαφορά αρτηριακής πίεσης στα δύο χέρια ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, είχαν μεγαλύτερη επίπτωση σακχαρώδη διαβήτη, υψηλότερη συστολική αρτηριακή πίεση και υψηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης.

Details are in the caption following the image

Τα συμπεράσματα των ολοένα και περισσοτέρων μελετών και οι συστάσεις των ερευνητών βοηθούν στην πρόληψη και διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας. Η κατανόηση των συστάσεων και η εφαρμογή τους στον καθημερινό τρόπο ζωής δύναται να μειώσει σημαντικά τον αριθμό συμβαμάτων από καρδιαγγειακή νόσο.

Έπεται το δεύτερο μέρος με ακόμα πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας….