Σε συνέχεια του προηγούμενου άρθρου παρατίθενται επιπρόσθετες ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την καρδιαγγειακή υγεία.

  • Ατμοσφαιρική ρύπανση και στεφανιαία νόσος

Μετα-ανάλυση έντεκα μελετών σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου και τα ισχύοντα όρια για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη δεν είναι αρκετά αυστηρά. Τα άτομα που ζουν σε περιοχές όπου αναπνέουν μεγάλες συγκεντρώσεις σωματιδίων μολυσμένου αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης οξέος στεφανιαίου συμβάματος (έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ασταθής στηθάγχη). Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Βritish Columbia σημειώνουν ότι τα άτομα με καρδιαγγειακή νόσο ή με κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου που ζουν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές μπορεί να χρειάζονται επιθετικότερη  χρήση θεραπειών για έλεγχο των προδιαθεσικών παραγόντων σε προληπτικό επίπεδο.

  • Τα ενεργειακά ποτά επηρεάζουν την καρδιακή λειτουργία

Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι οι υγιείς ενήλικες που καταναλώνουν ενεργειακά ποτά έχουν σημαντικά αυξημένη καρδιακή συχνότητα μία ώρα μετά την κατανάλωση. Τα ενεργειακά ποτά περιέχουν ταυρίνη και καφεΐνη ως κύρια συστατικά. Η ποσότητα της καφεΐνης είναι έως τρεις φορές υψηλότερη από ότι σε άλλα ροφήματα όπως ο καφές και το αναψυκτικό τύπου κόλα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συσχετίζονται με την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας καφεΐνης περιλαμβάνουν ταχύ καρδιακό ρυθμό, αίσθημα παλμών, αύξηση της αρτηριακής πίεσης και σπανιότερα επιληπτικές κρίσεις. Σε πρόσφατη μελέτη διερευνήθηκε η επίδραση των ενεργειακών ποτών στην καρδιακή λειτουργία με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας. Μία ώρα μετά την κατανάλωση του ποτού φαίνεται αυξημένο καρδιακό έργο και αύξηση της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Επίσης, σημειώνεται ότι η κατανάλωση ενεργειακών ποτών έχει βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο στην καρδιακή συσταλτικότητα. Οι μεταβολές συσταλτικότητας θα μπορούσαν να προκαλέσουν αρρυθμίες. Οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι δεν είναι ακόμα σαφείς. Ωστόσο, συστήνεται ότι τα παιδιά και γενικότερα τα άτομα με καρδιακές αρρυθμίες θα πρέπει να απέχουν από την κατανάλωση ενεργειακών ποτών.

  • Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών δεν είναι συχνές

Μετα-ανάλυση 135 κλινικών μελετών στις οποίες συμμετείχαν 250.000 άτομα που λάμβαναν θεραπεία με στατίνες έδειξε ότι η θνητότητα και τα καρδιαγγειακά οφέλη της θεραπείας με στατίνες υπερισχύουν κατά πολύ των πιθανών βλαβών. Σύμφωνα με τη μελέτη το 9% των ασθενών που λαμβάνουν στατίνες παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη συγκριτικά με ασθενείς που λαμβάνουν εικονικό φάρμακο (placebo). Ωστόσο, δε διαπιστώθηκε ότι οι στατίνες σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κακοήθειας. Μεγαλύτερες  δοσολογίες στατίνης συνδέονται συνήθως με μεγαλύτερο κίνδυνο αύξησης των τρανσαμινασών.

  • Οι στατίνες σχετίζονται με μειωμένη συχνότητα εμφάνισης άνοιας

Νέες μελέτες καθησυχάζουν την ανησυχία ότι η γνωστική δυσλειτουργία (άνοια) αποτελεί πιθανή παρενέργεια των στατινών. Τα αποτελέσματα των μελετών επιβεβαιώνουν την άποψη του Dr. Seth Martin από το νοσοκομείο Johns Hopkins που διεξάγει επί χρόνια συστηματική έρευνα για τη συσχέτιση των στατινών με την άνοια. Οι ερευνητές πρόσφατων μελετών ισχυρίζονται ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν  μεγαλύτερες  δόσεις στατίνης έχουν τριπλάσια μείωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας. Οι μεγαλύτερες δόσεις των στατινών (ιδιαίτερα της ατορβαστατίνης και της ροσουβαστατίνης) έχουν ισχυρότερη προστατευτική δράση έναντι της άνοιας βάσει των αποτελεσμάτων του Dr Lin και συνεργατών. Επίσης, οι στατίνες μειώνουν κατά το ήμισυ τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας περιλαμβάνουν το ανδρικό φύλο και τη χαμηλότερη βαθμολογία CHADS2. Το ιστορικό εμφράγματος, στεφανιαίας νόσου, περιφερικής αρτηριοπάθειας, χρόνιας νεφρικής νόσου και βαλβιδοπάθειας δε συνδέεται με νέα εμφάνιση γνωστικής δυσλειτουργίας.

Οι ελλιποβαρείς γυναίκες αντιμετωπίζουν διπλάσιο κίνδυνο θνητότητας από καρδιαγγειακή νόσο

Η παχυσαρκία είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, πρώιμο θάνατο και άλλες νόσους όπως σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, αρτηριακή υπέρταση και υπερχοληστερολαιμία.Όμως  οι παχύσαρκες γυναίκες λόγω του σωματότυπου τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπιστούν έγκαιρα με στατίνες, αντιυπερτασικά και αντιδιαβητικά φάρμακα. Αντίθετα, οι ελλιποβαρείς γυναίκες με καρδιαγγειακή νόσο που διατήρησαν το βάρος τους παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θανάτου όπως έδειξε πρόσφατη μελέτη. Οι γυναίκες αυτές πρέπει να αυξήσουν το σωματικό βάρος προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου. Θα χρειαστούν επιπλέον έρευνες στο μέλλον που θα αποδεικνύουν τα μέχρι σήμερα  δεδομένα.

  • Το οικογενειακό ιστορικό διπλασιάζει τον κίνδυνο αορτικής στένωσης

Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι η πιο κοινή βαλβιδοπάθεια σε ηλικιωμένα άτομα. Σχετίζεται είτε με ύπαρξη συγγενούς δίπτυχης βαλβίδας είτε με προηγηθείσα ρευματική καρδιακή νόσο είτε με απασβέστωση της φυσιολογικής βαλβίδας. Τα αποτελέσματα μελέτης περίπου τριάντα χιλιάδων ασθενών με στένωση της αορτικής βαλβίδας σε ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών έδειξε ότι ο κίνδυνος της αορτικής στένωσης σχεδόν διπλασιάζεται όταν οι ασθενείς έχουν συγγενή πρώτου βαθμού με τη νόσο και η  στένωση παρουσιάζεται σε νεότερη ηλικία σε ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό. Επιπλέον, στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος για αορτική στένωση οκταπλασιάζεται σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και οικογενειακό ιστορικό αορτικής στένωσης συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν έχουν τους ανωτέρω παράγοντες.

Είναι σαφές ότι δεδομένα που διασαφηνίζουν αμφιλεγόμενες θεωρίες για τη χρήση των φαρμάκων ή/και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών είναι πάντα χρήσιμα και αναγκαία.